Basisschool 'Campus Mercator' Antwerpen

Adapteren

Opdrachtgever
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Samenwerking
Tom Hernalsteen
Ligging
Antwerpen
Periode
2015-2017
Status
Opgeleverd
Fotografie
Koen Van Damme
webs-1512-lamo-beeld-01.jpg

Dit renovatieproject voor het Stedelijk Lyceum ‘Mercator’ omvatte in eerste instantie de vervanging van de verouderde brandladders door volwaardige vluchttrappen die voldoen aan de vigerende brandweernormen. Daarnaast bestond ook de wens van de opdrachtgever AGSO om bijkomende overdekte speelruimte te creëren, zodat ook aan de eisen van Agion zou worden voldaan. De Stedenbouwkundige Dienst van de Stad Antwerpen vroeg om beide ontwerpvragen in één totaalconcept te integreren.

De school bevindt zich in een oud industriegebouw opgetrokken in baksteen. Het bestaat uit drie smalle, hoge blokken die een donker voorkomen gekregen hebben. In contrast hiermee kregen de nieuwe ingrepen een frisse, heldere witte uitvoering. Tussen blok C en D spant zich een luifel op grote hoogte. De gedeeltelijk transparante uitvoering garandeert voldoende lichttoetreding onder de luifel. Daarnaast flankeren twee lagere luifels het centrale deel aan blok C. Ze creëren niet alleen overdekte speelruimte, maar fungeren ook als vluchtweg voor de nieuwe noodtrappen, die hier aansluiting vinden. Het laatste trapdeel van deze evacuatieweg bevindt zich op de uiterste kop van de luifel en landt op betonnen platformen die tevens als zit- en hangplek gebruikt worden.


Beelden