Visie

Als architectenbureau streeft KARUUR architecten naar een maximale ‘breedheid’ (carrure). Elke opdracht wordt met een open blik benaderd. Door bijkomende opleidingen hebben we niet alleen onze vakkennis steeds verruimd maar beschikt Karuur architecten ook over voldoende expertise om complexe projecttrajecten te regisseren. De grote diversiteit aan architectuuropdrachten ligt op de snijlijn van architectuur, publieke ruimte en landschap en biedt regelmatig raakvlakken met restauratie, interieur en scenografie. We maken ons sterk dat we door deze breedheid een frisse kijk op architectuur behouden, zonder evenwel vrijblijvend te zijn.

Bij het ontwikkelen van duurzame architectuurconcepten is het essentieel dat er voldoende draagvlak wordt opgebouwd, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden van de specifieke ontwerpopdracht, maar waarbij architectuur wordt gecreëerd waarbij mensen van een gebouw gaan houden en er dan ook op een zorgzame, duurzame manier mee omgaan.

Steeds gefundeerd op de vele voorbeelden en inspiratiebronnen die we dagelijks tegenkomen. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake energie, duurzaamheid,... en werken verder samen met gespecialiseerde bedrijven. Zo ontwerpen we hedendaagse gebouwen gestoeld op historische kennis met een warm en poëtisch aspect.

Aanpak

In essentie worden we geïnspireerd door de context van een project alsook het programma van eisen met zijn specifieke karakteristieken en gevoeligheden. Het finale doel van elke opdracht bestaat er in om oplossingen te creëren op maat van de projectsite, de gebruiker en de toekomstige noden die de drager worden van duurzame projecten. Hierbij werken we onze projecten graag uit vanaf de eerste krijtlijnen van het schetsontwerp tot effectieve uitwerking van de uitvoeringsdetails, waarbij de lijn van het oorspronkelijke concept nauwlettend wordt bewaakt.

Bij aanvang van een nieuwe opdracht wordt voldoende tijd voorzien om in overleg met de opdrachtgever de essentiële krijtlijnen voor het project de definiëren, waarbij de geformuleerde eisen en verwachtingen als leidraad worden gehanteerd. Uit deze dialoog ontwikkelt zich een gezamenlijk kader waaraan de architecturale voorstellen worden afgetoetst. Deze werkwijze biedt de beste perspectieven om tot een ‘gedragen’ duurzame architectuur te komen. Het belang van een correcte, intense communicatie doorheen het ganse trajectverloop kunnen we niet sterk genoeg onderlijnen.

Vanuit de opgebouwde beroepservaring regisseert KARUUR architecten het volledige projectproces waarbij de kwaliteit permanent gemonitord wordt. Indien noodzakelijk binnen de specifieke context van de opdracht worden er externe partners bij het project betrokken en worden eventueel bijkomende strategische acties ondernomen.