Districtshuis Borgerhout

Adapteren

Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Samenwerking
UTIL, Boydens, Scala Consultants
Ligging
Borgerhout
Periode
2014-2019
Status
Opgeleverd
Fotografie
Koen Van Damme
webs-1401-moor-beeld-01.jpg

Het voormalig Gemeentehuis, een waar icoon voor het district, dateert van 1889 en staat gecatalogeerd als eerste beschermd monument van Borgerhout. De hoofdopdracht omvatte de bijkomende integratie van de loketwerking, naast het vrijetijdsloket en de districtswerking die reeds in het gebouw aanwezig waren. De loketten werden op de gelijkvloerse verdieping geïntegreerd en kregen hun eigen toegang aan de oostelijke zijgevel. Dit bleek uiteindelijk de enigste haalbare oplossing, rekening houdend met de te bereiken toegankelijkheid alsook de gevraagde scheiding van bezoekersstromen tussen de loketwerking enerzijds en de meer ceremoniële functies anderzijds. Voor de lokettenzaal werd een totaalarchitectuur uitgewerkt die ondanks de hedendaagse vormgeving naadloos aansluit bij de bestaande historisch waardevolle interieurs. Bij de gedetailleerde uitwerking van de diverse interieurelementen werden een aantal linken gelegd naar bestaande uitvoeringsdetails, kleurstellingen en materiaalkeuzes die reeds in het gebouw aanwezig zijn. In nauw overleg met Monumentenzorg werd ook beslist om de monumentale bordestrap aan de achterzijde van het gebouw door te trekken vanaf het Schoon Verdiep tot op het gelijkvloerse ‘plintniveau’.


Beelden