Basisschool 'De Tandem' Antwerpen

Construeren

Opdrachtgever
Samenwerking
Ligging
Periode
Status
Fotografie
webs-1517-expo-beeld-01.jpg

Deze opdracht kaderde binnen de capaciteitsuitbreiding van de Antwerpse scholen. De bestaande stedelijke basisschool ‘De Tandem’ organiseert zich over twee verschillende gebouwen, namelijk een kleuterschool en een lagere school, met tussen beide de Christus Koningkerk.

De school bevindt zich in de Tentoonstellingswijk, opgetrokken voor de wereldtentoonstelling van 1930, net ten zuiden van het Antwerpse stadscentrum. Kenmerkend aan de gebouwen van deze wijk zijn de kubistische bakstenen volumes met afgeronde hoeken, horizontale vensterregisters, erkers en balkons.

Deze typische vormgeving wordt op een hedendaagse manier geparafraseerd waarbij werd gekozen om de baksteenarchitectuur, de ronde vormen en de uitkragende elementen een plaats te geven in het ontwerp. Er werd zoveel mogelijk licht en lucht gelaten aan de omringende bebouwing. Dit nieuwe schoolgebouw sluit met een lager volume aan op de naastliggende bestaande kleuterschool en wordt hieraan gekoppeld. Met de keuze voor een kopergroene baksteenarchitectuur wordt een link gelinkt naar de koperen koepels van de tegenoverliggende Christus Koningkerk. Het hout van het lage volume sluit aan bij de kleur van de gevelsteen van de kleuterschool en is doorgetrokken in de luifel.


Beelden