Sociale woningbouw Boom

Construeren

Opdrachtgever
Goed Wonen Rupelstreek
Samenwerking
Tom Hernalsteen, Tecnobel
Ligging
Boom
Periode
2006-2016
Status
Opgeleverd
Fotografie
Koen Van Damme
webs-0603-boom-beeld-01.jpg

Het zeer diepe perceel wordt enkel aan de korte zijde aan de Elzenstraat ontsloten. Als reactie op de meer stereotiepe sociale huisvesting in de directe omgeving van het bouwterrein, werd geopteerd om één groot bouwvolume te creëren waaruit een aantal functionele ‘happen’ werden genomen.

Door deze inhammen in het bouwblok, in combinatie met de regressieve patiowoningen op de eerste verdieping, wordt een speels, fris, afwisselend en licht amorf volume verkregen dat echter door de gevelmaterialisatie toch een sterke, een duidige entiteit vormt.

Het opengetrokken bouwblok vormt een cluster van patiowoningen georganiseerd rond een centrale ‘binnenstraat’ waarbij een afwisselend spel van doorzichten en zichtlijnen gecreëerd wordt.

Bij het realiseren van de bovenvermelde functionele ‘happen’ worden 3 buitenruimtes verkregen met elk een eigen karakter. Aan de straatzijde krijgen we een statisch pleintje met voldoende vrije ruimte aan de inkompartij. Vervolgens bevindt zich halverwege links een pleintje aangelegd met dolomiet met de voorzieningen van zitbanken, bomen en petanque. Een echte ontmoetingsplek. De derde buitenruimte betreft de moestuintjes welke refereren naar de moestuinen van de reeds bestaande woningen rondom.


Beelden